Simulare Bacalaureat Buzău 2024

Căsătorindu-se, mama avea să intre însă într-un mediu foarte diferit de cel pe care-l cunoscuse,
crezându-l tipic românesc. […] A fost îndrăgită de toate cele șase cumnate – o performanță! – , dar o plictiseau de moarte prejudecățile și cancanurile locale. Nu i se mai îngăduia nici să facă sport, nici să umble pe bicicletă, nici să călătorească singură, nici măcar, mai târziu, să mă plimbe pe mine cu landoul; iar ei nu-i plăceau nici jocul de cărți, principala distracție a locului, nici bucătăria sau prepararea de prăjituri, îndeletniciri care i-ar fi asigurat deplina integrare în mentalitatea dominantă. Când moartea mătușii ei i-a adus o moștenire substanțială, poate că imaginea ei s-a schimbat în ochii altora, dar ea a rămas absolut egală cu ea însăși, asemenea mărunțișuri triviale – averea sau neaverea – fiind pentru ea lipsite de orice importanță.

Înrăstimpurile dintre călătoriile în țara ei, unde părea că-și regăsește energia și pofta de viață, s-a consacrat unei corespondențe susținute cu prietenele și rudele risipite pe cinci continente […], unei prietenii afectuoase cu soția farmacistului din localitate, singura cu care putea cânta la pian, la patru mâini, reducții din simfoniile beethoveniene, unei societăți de binefacere pe care o înființase și o conducea, în folosul copiilor din localitate – și, mai ales, mie, primul și ultimul ei copil (se apropia de patruzeci de ani), împreună cu care a format o lume închisă și paradiziacă timp de vreo zece ani, în care nu ne-am despărțit niciodată […].

Acești primi zece ani de existență, desigur neobișnuiți, mi-au dat de fapt, pe lângă câteva dificultăți
de adaptare socială de care am devenit destul de curând conștientă, un fel de experiență concretă a
paradisului. Poate că importanța pe care o dau astăzi practicării sistematice și deliberate a dragostei și a adevărului vine din această certitudine a culorii edenice pe care o capătă viața trăită în acest spirit. Poate că aspirația neobosită către o armonie socială aici și acum îmi vine nu din rememorarea altor vieți sau a vreunor misterioase experiențe, ci pur și simplu a acelor ani ai copilăriei. Poate că o spontană încredere în oameni și în viitor, pe care o drămuiesc doar într-un al doilea timp, sub imboldul experienței câștigate, își are izvorul în acele numeroase ceasuri de dialog liniștit și cald, fără urmă de fraudă.[…] Foarte multă vreme, absența minciunii și prezența bunătății mi s-au părut de la sine înțelese. Greșelile puteau veni din partea mea, care mai aveam de învățat; nu mă așteptam ca ele să vină vreodată de la alții.

Să nu se creadă totuși că aș fi fost un copil răsfățat. Dimpotrivă chiar: viața mea era destul de sobră, iar programul cotidian cuprindea o sumă de restricții și obligații care multora le-ar fi părut de nesuportat. Dar  nu mi se întâmpla să fiu pedepsită pe nedrept. Regula jocului n-o impuneam eu, iar la început o puteam contesta; odată stabilită însă, de vreme ce o cunoșteam și ea nu se mai schimba fără s-o știu, eventuala ei încălcare o făceam pe riscul meu. E foarte important, pentru un copil, ca tabloul de valori – ce e voie și ce nu e voie – să fie limpede și permanent; din raportarea la el se naște sentimentul adevăratei libertăți, dar și cel al libertății personale.
Annie Bentoiu, Timpul ce ni s-a dat. Memorii 1944 – 1959

rezolvare full pe grup:


A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la
textul dat:
1. Indică sensul din text al cuvântului s-a consacrat și al secvenței fără urmă de fraudă. 6 punct

Sensul din text al cuvântului s-a consacrat este s-a dedicat. Secvența fără urmă de fraudă are sensul de sincer.
2. Menționează două activități care ar fi ajutat-o pe mama autoarei să se integreze mai ușor în mediul românesc, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

Două activități, care ar fi ajutat-o pe mama autoarei să se integreze mai ușor în mediul românesc erau: jocul de cărți și gătitul de prăjituri.

3. Precizează care este comportamentul mamei după ce primește o moștenire substanțială,
justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

În momentul în care mama autoarei primesște o moștenire substantială, comportamentului ei rămâne neschimbat. Secvența. care justifică răspunsul este:dar ea a rămas absolut egală cu ea însăși, asemenea mărunțișuri triviale – averea sau neaverea – fiind pentru ea lipsite de orice importanță.

4. Explică motivul pentru care mama autoarei a fost nevoită să renunțe la anumite activități.

Mama autoarei a fost nevoită să renunte la anumite activități, întrucât s-a căsătorit. Noua familiei o condiționa, impunându-i o serie de restricții.
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o trăsătură a mamei autoarei, așa cum reiese din textul dat.

O trăsătură a mamei așa cum reiese din fragmentul suport o constituie detașarea de lumea materială. În momentul în care moștenește o sumă importantă de bani, aceasta rămâne la fel. Banul nu era primordial pentru mama autoarei.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *