Recapitulare proba orală română-Bacalaureat

Proba de competențe lingvistice, numită de majoritatea, proba orală implică demonstrarea cunoașterii unor concepte. Ce trebuie să știe elevii în linii mari, pentru a obține un calificativ bun?

Trebuie identificate stilurile funcționale. Elevii vor avea de lecturat un fragment care se încadrează într-un tipar/stil. Pe baza acestui fragment ne întâlnim cu cerinte de tipul:

Cine poate fi receptorul textului, ce se poate spune despre emițător

Ce tip de text este: epistolar, informativ, argumentativ etic

Ce se poate desprinde din textul suport

De asemenea elevii vor avea de realizat și o argumentare orală

 

Să vedem un model:

 

 

 

 

Observăm cerințele, identificare receptor, tipul de text, atitudini.

Să vedem care sunt stilurile funcționale și trăsăturile:

STILUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC
– în lucrările științiice/ transmite informații științifice
-articole științifice, lucrările de specialitate srise de cercetători, savanți
-oferă informații despre obiecte, fenomene, fapte, investigații, cercetări etc.

-limbaj tehnic, absența figurilor de stil, neologisme

-receptor: cercetător, doctor în științe, pasionații

STILUL ADMINISTRATIV (OFICIAL)
– sfera relaţiilor oficiale, administrativ-juridice
– domeniul legislativ, texte elaborate de organul judiciar

-articole de lege

-limbaj denotativ, îngrijit, fără abateri de la norma literară

emițător: Guvernul României, Parlamentul;

-receptor: jurist, avocat

 

STILUL JURNALISTIC SAU PUBLICISTIC
– îndeplineşte funcţia de informare, mai ales în legătură cu evenimentele recente, contribuind la
formarea sau exprimarea opiniei publice/ funcție de mediatizare a evenimentelor

Limbaj comun, pot fi prezente și figuri de stil

scop informativ

mijloace menite să atragă publicul:
exclmații, grafice, imagini etc.
– emițător:jurnalist/ receptor: publicul larg
– calități ale stilului: claritate corectitudine
obiectivitate
Domeniul de utilizare: mass-media/ publicitate

STILUL BELETRISTIC/ ARTISTIC
-este folosit în operele literare
– transmite sau sugerează stări afective, emoţii puternice

-limbaj utilizat în mod preponderent în formă conotativă

-figuri de stil

-toate registrele lingvistice

-receptor: critic literar, profesor

STILUL COLOCVIAL
-în sfera relațiilor de familie, în viața de zi cu zi
– relaţii interpersonale în planul vieţii cotidiene

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *