Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.- Frunze pierdute- Arghezi

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Cincizeci de ani, de cînd încerci, mereu,
Condeiul, gîndurile şi cerneala,
N-au mai ajuns să-ţi curme, fătul meu,
Frica de tine şi-ndoiala.

Te temi şi-acum de ce te-ai mai temut.
De pagina curată şi de rîndul,
Şi de cuvîntul de la început,
Te sperie şi litera şi gîndul.

Foile tale scrise, de hîrtie,
Se rup şi zboară, ca dintr-o livadă
Frunzele zmulse-n vijelie,
Fără ca piersicul să şi le vadă.

La fiece cuvînt, o şovăire
Te face să tresari şi-ai aştepta.
Parcă trăieşti în somn şi-n amintire
Şi nu ştii cine-a scris cu mîna ta.

 

Creația argheziană este o artă poetică care expune raportul dintre poet și creație. Lirismul este de tip adresat, eul liric comunică cu un poet, care este emotiv în momentul redactării poeziei, indiferent de experiența sa. Momentul făuririi poeziei este unul sacru și presupune cumpătare și șlefuire. La nivel de mijloace artistice, vocea lirică utiliează o suită de figuri de stil cu rol expresiv menite să reliefeze ideea centrală a poeziei.  Epitetul pagina curată semnifică începutul scrierii un poezii care mereu angrenează toata forța creatoare a poetului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *