Rezolvare subiect simulare Bacalaureat 2023- Ilfov

Citeşte următorul fragment:
Admirația și dragostea mea pentru Delavrancea sunt vechi. Eram în clasa a treia gimnazială în
Folticeni – sunt mulți ani de atuncea, nici nu vreau să mai număr – când, într-un mare proces la curtea cu juri, s-a anunțat că vine Delavrancea. […] A venit, a văzut și-a biruit. Pe urmă, tot în Folticeni l-am mai văzut, venind la prieteni ai săi în vacanțele vechi, în tovărășia lui Vlahuță.
Ne despărțeau douăzeci și doi de ani. Am ajuns însă cu timpul să mă apropii de el. Avea pentru mine un sentiment de frate mai mare, dispus să ocrotească și să sprijine în mine ceea ce era comun în noi – dragostea de trecut, de popor și de poezia populară. Glasul lui Delavrancea s-a ridicat întâi pentru mine când am fost propus – încă înainte de Primul Război Mondial – membru corespondent al Academiei.
În vremea războiului m-am apropiat și mai mult de el. Ne-am întâlnit în Iașii refugiului și-l vedeam
zilnic la redacția gazetei România. Pentru noi toți cei care eram adunați în redacția României, Delavrancea era „nenea Barbu”. Îl întâmpinam cu bucurie către ceasul amiezii când venea să ne ceară ultimele vești de pe câmpul de război.
Chiar din primele zile ale acestei tovărășii, în care el aducea un suflet încă tânăr, ne făgădui
colaborarea; și se ținu de cuvânt. Ultimele lui vorbe scrise au apărut în coloanele României. Nu vă cer altă plată, băieți, mi-a spus el zâmbind, decât o păreche de bocanci pentru pribegia mea. Sfârșitul călătoriei lui însă nu era îndepărtat; și bocancii aceia au fost cei din urmă. Era împovărat de griji și de veștile rele ale acelor zile dramatice. Găsea o mângâiere în dragostea și prietenia celor mai tineri decât el, care, în chip absurd, nu vedeau înainte decât o primăvară de biruință. Eram îmbrăcat în uniforma de ofițer și eram conducătorul gazetei. Delavrancea mă prindea totdeauna cu o poreclă afabilă: „căpitane Mihai”, cu un accent de bunătate, care a rămas viu în mine și acum după zece ani de la plecarea lui dintre noi.
Aici, în Iașii pribegiei și ai unirii, Delavrancea și-a înclinat capul lui în aureola albă. Ca după o
năprasnică trudă a întristării a îngenunchiat și și-a dat obștescul sfârșit. A fost pentru noi toți o grea lovitură.
Căci îl văzusem o zi, două înainte; ș-acuma dintr-odată plutea spre ostrovul morții. L-am petrecut la
Eternitatea și l-am încredințat țărânei, care-i mama noastră a tuturor. În fiecare an, când cântă cucul într-o primăvară nouă, unii dintre prietinii rămași în Iași ne ducem să vedem locul înverzit cu merișor și înflorit albastru. Acolo am îngropat ceea ce a fost, mai ales, o inimă.
Mihail Sadoveanu, Amintiri despre Delavrancea
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire
la textul dat.
1. Indică sensul din text al secvenței a rămas viu în mine. 6 puncte
2. Menționează modul în care Delavrancea i se adresează lui Sadoveanu, așa cum reiese din textul dat.
3. Precizează ce distincție a obținut Sadoveanu cu sprijinul lui Delavrancea, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat

4.Explică motivul pentru care redactorii gazetei România suferă la moartea lui Delavrancea.
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a lui Delavrancea, așa cum rezultă din textul dat.

Rezolvare

  1. Sensul din text al secvenței este a rămas în suflet.
  2. Delavrancea folosea pentru a se adresa lui Sadoveanu apelativul căpitane Mihai.
  3. Sadoveanu a obținut cu ajutorul lui Delavrancea distincția de a fi membru corespondent al Academiei. Secvența care justifică răspunsul este: Glasul lui Delavrancea s-a ridicat întâi pentru mine când am fost propus – încă înainte de Primul Război Mondial – membru corespondent al Academiei.
  4. Redactorii suferă după moartea lui Delavrancea deoarece nu se așteptau ca el să decedeze atat de repede. Ei îi purtau multă admirație și în fiecare an comemorau mortea lui.
  5. O caracteristică a lui Delavrancea așa cum reiese din fragmentul suport o reprezintă spiritul tânăr. Acesta și-a păstrat noblețea și a încercat să fie alături de prietenii lui până în ultimele clipe ale existenței sale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *