Subiectul 2-Evaluare Natională-Rezolvare mesajul textului-Călin (file din poveste)

Textul 1
VII
Sură-i sara cea de toamnă; de pe lacuri apa sură
Înfunda mișcarea-i creață între stuf la iezătură*;
Iar pădurea lin suspină și prin frunzele uscate
Rânduri, rânduri trece-un freamăt, ce le scutură pe toate.
De când codrul, dragul codru, troienindu-și frunza toată,
Își deschide-a lui adâncuri, fața lunei să le bată,
Tristă-i firea, iară vântul sperios vo* creangă farmă –
Singuratece izvoare fac cu valurile larmă. […]


VIII
De treci codrii de aramă, de departe vezi albind
Ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.
Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt,
Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet;
Pare că și trunchii vecinici poartă suflete sub coajă,
Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă.
Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint
Vezi izvoare zdrumicate peste pietre licurind;
Ele trec cu harnici unde și suspină-n flori molatic,
Când coboară-n ropot dulce din tăpșanul* prăvălatic,
Ele sar în bulgări fluizi peste prundul* din răstoace*,
În cuibar rotind de ape, peste care luna zace.
Mii de fluturi mici, albaștri, mii de roiuri de albine
Curg în râuri sclipitoare peste flori de miere pline,
Împlu aerul văratic de mireasmă și răcoare
A popoarelor de muște sărbători murmuitoare.
Mihai Eminescu,
Călin (File din poveste), fragment

 

Scrie un text de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți mesajul/o semnificație a textului selectat din Călin (File din poveste) de Mihai Eminescu.
În redactarea textului:
vei preciza mesajul/o semnificație a textului, prin referire la temă;
vei prezenta două elemente componente ale peisajului;
vei interpreta două figuri de stil diferite, relevante pentru mesaj/semnificație;
vei menționa o emoție exprimată/un sentiment exprimat în textul poetic, justificându-ți alegerea.
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul compunerii este la alegere.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte;
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct;
proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor –
1 punct; ortografia – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).
Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar
în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus

 

Rezolvare-Varianta orientativă.

 

Textul liric, Călin file din poveste, are temă natura. Eul liric expune un cadru silvestru tomnatic în care pătrunde noaptea. Peisajul este unul feeric în care cerul și natura se contopesc. Pădurea își deschide adâncurile pentru a pătrunde luna, care are rolul de a lumina codrul și de a contura o imagine de reverie. De asemenea, în pădure se află și izvoare care conferă viață pădurii. Cititorul pătrunde în inima naturii care pulsează într-un joc ludic.

La nivel stilistic, discursul liric este construit printr-o suită de figuri de stil menite să contureze sentimentele eului liric. Prin epitetul frunze uscate este conturat peisajul de toamnă și totodată trecerea timpului. De asemenea prin personificarea pădurea lin suspină este expusă natura ca o formă vie, care așteaptă cu nerabdare sosirea lunii, care este regina nopții.

Emoția pe care textul liric o generează este una de admirație pentru natură. Pădurea reprezintă un centru sacru în care omul se regăsește pe sine.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *