Rezolvare test de antrenament 3- 2022- Evaluare Natională


Notează, din textul 1, două cuvinte din câmpul lexical al mării. 2 puncte

 Două cuvinte care se regăsesc în câmpul lexical al mării sunt mal și val.

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
În timpul furtunii, comandantul vasului se află
a) înăuntru, alături de pasageri.
b) la cârmă, conducând vaporul.
c) pe catarg, înălțând pânzele.
d) pe punte, coborând pânzele.
Răspunsul corect: 2 puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Dumitru Vlaicu a făcut un împrumut la bancă pentru
a) construcția mașinii de zburat.
b) încercările de zbor de la București.
c) plecarea lui Ion în Germania.
d) studiile lui Aurel în străinătate.
Răspunsul corect: . 2 puncte
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Testele cu planorul realizat de frații Vlaicu au loc
a) la marginea orașului München.
b) pe câmpul de la Rüsselsheim.
c) pe câmpul de lângă Binținți.
d) pe dealul Cotrocenilor.

 

Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte

Enunțul Corect                     Incorect
Călătorii pe de vas sunt înspăimântaţi de furtună. Adevărat
Vasul ajunge la mal spre dimineaţă. Adevărat
Călătorii îi mulțumesc pilotului că i-a adus teferi la destinație. Fals
Construcția aeroplanului a durat aproximativ șase luni. Adevărat
Înainte de a inventa „pasărea”, Aurel Vlaicu a adus îmbunătățiri automobilelor. Corect
Povestea Valeriei Vlaicu este înregistrată în 17 iunie 1910  Incorect

 

Transcrie două figuri de stil din primele două strofe, precizând felul lor. 6 puncte

Din întinderea pustie
Ca un duşman tăinuit.- comparatie

 

malul nevăzut-epitet metaforic

7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între textul „Pilotul”de Vasile Alecsandri și fragmentul extras din „Aviatoarele României” de Sorin Turturică. 6 puncte

 

O legătura care se poate stabili la nivelul continutul celor două texte o reprezintă spiritul de aventură. În primul text este prezentat un pilot de vas, care se aventurează în mijlocul urgiei. El nu are teamă și conduce nava în siguranță spre mal. În cel de al doilea text este expus Aurel Vlaicu care își dedică priceperea în domeniul tehnicii construirii unui aparat care să se înalțe deasupra pâmântului. Aurel Vlaicul se aruncă spre necunoscut, trăind o aventură existențială. De asemenea se poate identifica si perseverența, spiritul de învingător.

8. Cum reacționează oamenii când văd lucruri noi? Prezintă-ți răspunsul, în 50 – 100 de cuvinte,
valorificând textul 2.

Uimirea și frica sunt două caracteristici, care s-au regăsit în spiritul ființei umane, încă din cele mai vechi timpuri. În momentul în care apare ceva nou omul simte o stare de frică, generată de neconscutul în care se angrenează. Ființele geniale, mereu au dorit să spintece necunoscutul și să ofere cadou omenirii invenții, care să le aducă în aport în existență. Aurel Vlaicu pune bazele zborului, iar sora sa simte euforia când se înalță deasupra pământului.

 

 

Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Conțin diftong toate cuvintele din seria:
a) „asprimea”, „automobil”.
b) „căruia”, „picioare”.
c) „târziu”, „studiile”.
d) „tocmai”, „beneficiul”.

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Seria care conține doar diminutive este:
a) „aripile”, „gingaș”.
b) „copila”, „flăcăii”.
c) „încăpățânați”, „mici”.
d) „scăunelul”, „băsmăluța”.
Răspunsul corect: . 2 puncte
3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Sensul structurii subliniate în secvența „l-a anunțat că nu mai pleacă până când «nu va da gata mașina
de zburat»” este:
a) nu va finaliza.
b) nu va impresiona.
c) nu va îmbunătăți.
d) nu va înjumătăți.
Răspunsul corect: . 2 puncte
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Există relație de polisemie între cuvintele subliniate în ambele secvențe din seria:
a) „dau năvală/Peste podul răsturnat”; în podul casei sunt cărțile bunicii.
b) „ar fi putut avea acolo o carieră strălucită”; din carieră se scoate marmură.
c) „m-a întrebat de mi-a fost frică”; „i-am răspuns că de ce să-mi fi fost teamă”.
d) „a înregistrat pe bandă magnetică povestea”; banda infractorilor a fost prinsă.
Răspunsul corect: . 2 puncte
5. Selectează substantivele din fragmentul următor, precizând cazul în care se află: „Avea calitățile pe care chiar și musafirii zilnici ai cafenelelor […] le idealizau: era inteligent, harnic și cinstit.” 6 puncte

calitățile-acuzativ

musafirii-nominativ

ai cafenelelor- genitiv

 

6. Transcrie propozițiile din următoarea frază, precizând felul lor: „Era însă obsedat de zbor și era convins că îi poate concura, de la egal la egal, pe marii pionieri ai aviației universale”. 6 puncte

Era însă obsedat de zbor și era convins-principală

că îi poate concura, de la egal la egal, pe marii pionieri ai aviației universale- completivă prepozițională
7. Alcătuiește un enunț asertiv, în care substantivul „vapor” să aibă funcția de circumstanțial de loc (a) și un enunț imperativ, în care substantivul „pilot” să aibă funcția sintactică de complement indirect (b).

Mergem pe vapor. –Circumstanțial de loc

Spune-i pilotului să vină.- Complement indirect.

 

8. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând mesajul adresat unui tată, cu forma
corectă a cuvintelor scrise între paranteze. 6 puncte
Tu ___nu ai veni_________ (a veni, condițional-optativ, prezent, negativ) în mijlocul _nopții__________ (noapte)
____să fii____________(a fi, conjunctiv, prezent, persoana a II-a) prezent la primele zboruri ___ale fiicei___________
(fiică, genitiv) tale, de care toți suntem foarte ___mândrii________________ (mândru, masculin)?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *