Rezolvare test de antrenament 2- 2022- Evaluare Națională- B

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 2 puncte
Conțin triftong ambele cuvinte din seria:
a) „le-am”, „grațioase”.
b) „maioneză”, „voie”.
c) „munceau”, „vedeau”.
d) „primeau”, „veneau”.  X
Răspunsul corect: .

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 2 puncte
Seria care conține doar cuvinte derivate este:
a) „materialul”, „localurile”.
b) „numai”, „oricând”.
c) „răsfoia”, „bogăția”. X
d) „simplitate”, „devreme”.

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 2 puncte
Sensul construcției subliniate în secvența: „Imran deprinsese fără cusur noua limbă de pe timpul când
locuise în Timișoara” este:
a) cu accent.
b) de nevoie.
c) fără sprijin.
d) la perfecție. X

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 2 puncte
Sunt corecte ambele enunțuri din seria:
a) Are vise mari pentru cariera sa.; Se desprinde ușor de familie.
b) Are visuri de mărire.; S-a deprins repede cu munca. X
c) Își amintea visurile de noapte.; S-a desprins cu lumea.
d) Visele de noapte sunt senine.; S-a deprins de colegi.

5. Selectează, din fragmentul următor, trei verbe la moduri diferite, pe care le vei preciza:
„— Așa că, repetă Imran, te rog frumos, nu mă refuza și vino în banca mea, să împărțim ce mi-a
pregătit mama la pachet. Am destulă mâncare, așa că sigur mă voi întoarce acasă cu ea dacă nu mă
ajuți s-o termin. N-aș putea s-o dovedesc.”

Verbul selectat                         Modul verbului selectat

vino                                                   imperativ

mă voi întoarce                                indicativ

să împărțim                                      conjunctiv

 

6. Alcătuiește o propoziție negativă, în care substantivul „salată” să fie în cazul genitiv (1) și o propoziție
afirmativă, în care pronumele demonstrativ de depărtare „aceia” să aibă funcția sintactică de complement indirect (2). 6 puncte

Nu îmi place gustului salatei.

Le-am dat acelora ce meritau.

 

 

7. Transcrie propozițiile subordonate din următoarea frază, precizând felul acestora: „Din acest punct de
vedere, cei vechi, care au așternut acele povești și pilde, ne arată că natura umană este până la urmă
universală, indiferent de cultură, spațiu sau epocă.”. 6 puncte

 

care au așternut acele povești- atributivă

că natura umană- completivă directă

 

8. Încercuiește variantele corecte din textul de mai jos, reprezentând mesajul unui membru al clubului de
învățare a limbii japoneze către un prieten. 6 puncte
Aș vrea să ști / să știi că vom călători / vom călătorii în Japonia, țară ai cărei / ai cărei cireși sunt
celebri / celebrii. Ia-ți / Iați bagajele și vino să descoperim frumusețile lumi / lumii!

 

Aș vrea să știi că vom călători în Japonia, țară a cărui cireși sunt celebri. Ia-ți bagajele și vino să descoperim frumesețile lumii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *