Rezolvare test 13 Evaluare Naționala- B

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria:
a) „e-pui-zea-ză”, „in-te-ri-or”.
b) „e-pu-i-zea-ză”, „in-te-ri-or”. X
c) „e-pui-zea-ză”, „in-te-rior”.
d) „e-pu-i-zea-ză”, „in-te-rior”.

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Cuvântul format prin derivare din enunțul „Și deodată, târziu, atunci când nu mă aștept, în vreo
poveste, se ivesc din nou lampa, globul pământesc, mușcata uscată.” este
a) „deodată”.
b) „globul”.
c) „pământesc”. X
d) „poveste”.

 

3. Rescrie enunțul „stăm într-un hamac și dictăm vorbe unui sclav mut și docil”, înlocuind cu un sinonim
cuvântul „vorbe” și cu un antonim cuvântul „mut”. 4 puncte

 

Stăm într-un hamac și dictăm cuvinte unui sclav vorbăreț și docil.

4. Selectează, din fragmentul următor, două adverbe, precizând felul lor: „Am devenit devreme conștientă  de absurdul vorbitului. Am renunțat să încerc. Cel mai adesea, tânjeam după liniște. […] Mi-am dorit mult să cânt. Mi-a lipsit curajul de a sta singură pe o scenă […]. Nu am putut cânta niciodată în fața cuiva”.

 

devreme- adeverb de timp

niciodata- adverb de timp

mult-adverb de mod

5. Transcrie propozițiile din fraza următoare, precizând felul lor: „Am abandonat o anumită nuanță de
senzațional/ care cred /că se simte în primul volum.”

principala

atributivă

completivă directă

 

6. Alcătuiește o propoziție afirmativă, în care adjectivul „simplu” să fie nume predicativ (a) și o propoziție negativă, în care substantivul „plop” să aibă funcția sintactică de complement direct (b). 6 puncte

 

Marian a rămas simplu.

Exercițiul este simplu.

Nu am văzut plopul.

7. Enunțurile următoare reprezintă mesajul unui scriitor către un novice. Completează spațiile libere cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze. 6 puncte
Scriitoarea___________________(a aşeza, indicativ, prezent) în pagină poezii şi
_______________________(eseu, plural), fiind ea însăși prima cititoare.
Autorii sunt cei mai______________________ (aspru) judecători ___________________________
(scris, substantiv, singular, genitiv) lor.
— Nu___________ (a face, imperativ) asta şi tu! Începe prin a scrie!

 

Scriitoarea așază în pagină poezii și eseuri, fiind ea însăși prima cititoare. Autorii sunt cei mai aspri judecători. Nu face asta și tu! Începe prin a scrie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *