Rezolvare test de antrenament 4, limba si literatura romana- Bacalaureat

ghid bacalaureat
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2021

Proba E. a)

Limba şi literatura română

 

Testul 4

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (50 de puncte) Citeşte următorul fragment:
— Nu numai tatăl tău, dar şi poeții, care veneau la voi acasă, îmi închipui că ţi-au deschis apetitul liric. — Întovărăşindu-mi părintele, încuviinţă Barbu*, am dat mâna cu Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Bacovia, Ion Barbu şi aproape cu toți ceilalţi, încă din adolescenţă. Cum de mă primeau în compania lor? Vor fi simțit ceea ce se spune în horoscop, că sunt o persoană la capătul reîncarnărilor sau pe aproape? Sau poate am dat dovadă de tact, iar din când în când de inspirație?
— Când l-ai întâlnit prima oară pe Arghezi?
— L-am cunoscut în 1931, când aveam 4 ani. A venit de ziua mea, la Găești. Mai am şi acum dopurile de la sticlele de șampanie, deschise atunci, dopuri pe care el şi tata s-au semnat în cinstea mea. Arghezi era un om fermecător, când voia el, nu mai puțin imprevizibil, certăreț şi capricios. A rupt prietenia, nemulțumit de cum scrisese tata despre romanele lui. Ultima oară l-am zărit la teatru, la piesa Rinocerii. A plecat după primul act. Spre sfârșitul vieții poetului, părintele meu s-a dus să-l vadă şi s-au împăcat.
— Şi Blaga?
— Când venea în București, Lucian Blaga îi făcea tatei o vizită. Tata avea o pisică neagră, superbă, care era a lui în sensul că faţă de el își arăta întreaga tandreţe, pe ceilalţi ținându-ne la o oarecare distanță. ÎI revăd pe poet, așezat comod în fotoliul îmbrăcat în mătase aluniu-aurie, ținând-o pe genunchi pe mâţa neagră a tatei. Miți, care disprețuia de obicei musafirii, sărise în brațele lui Blaga şi torcea pierdută. „Parcă-i o Parcă*”, șoptise poetul. […]
— Cum a fost întâlnirea ta cu Ion Barbu?
— Lui Ion Barbu îi fusesem prezentat în una din duminicile când îl întovărășisem pe tata la cafeneaua Capșa. Prin ’38 – ’39, zărindu-l în tramvaiul ticsit ce mă aducea acasă de la școală, într-o amiază de lapoviță, l-am salutat cu respect. Știam că locuiește la două stații mai departe de mine. Nu era prima oară când îl vedeam rotind ochii verzi în mulțimea foitoare. Tramvaiul intra tocmai în bucla străzii dr. Davilla, când profesorul, proptit într-un toiag strămoșesc, mă pofti să vin lângă el. Voinicul bărbat, cu o căciulă brumărie peste plete în albire, mă chestionă în ce clasă sunt şi dacă-mi plac matematicile. Am dat un răspuns în doi peri. Se informă numaidecât asupra materiei mele preferate – eram în clasa a doua de liceu – şi, auzind că aceasta era istoria, ceru lămuriri. Ii spusesem că studiam în acel an Evul Mediu, o perioadă care-mi plăcea mai puțin. „De ce?” „Obscurantism”, răspunsesem, „fanatism, ignoranță, ciumă, masacre etc.”. „Astea ţi le-a spus taică-tu!” izbucni profesorul şi, apucându-mă strâns, îmi ținu o adevărată lecție asupra măreției epocii, ducându-mă două stații mai departe, unde își avea locuința, cu primejdioase ridicări în aer ale unui baston noduros.
Monica Pillat şi Barbu Cioculescu, Povestind despre atunci
*Barbu Cioculescu este fiul criticului și istoricului literar Șerban Cioculescu.
*Parcă – personaj feminin din mitologia greacă

 1. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.
  1. Indică sensul din text al secvenței din când în când. 6 puncte
  – CÂTEODATĂ
  2. Menționează anul nașterii lui Barbu Cioculescu, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte
 • 1927 (1931-4)
 1. Precizează atitudinea lui Barbu Cioculescu față de Ion Barbu, în momentul revederii, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte
 • ATITUDINEA LUI BARBU CIOCULESCU FAȚĂ DE ION BARBU ESTE UNA DE RESPECT, FAPT CE REIESE DIN SECVENȚA “L-AM SALUTAT CU RESPECT”
 1. Explică motivul pentru care Tudor Arghezi se supără pe tatăl lui Barbu Cioculescu. 6 puncte
 • DEOARECE NU A FOST MULȚUMIT DE CUM A SCRIS DESPRE ROMANELE LUI
 1. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui Ion Barbu, așa cum reiese din ultimul paragraf. 6 puncte
 • DOMNUL ION BARBU DĂ DOVADĂ DE PASIUNE PENTRU CUNOAȘTERE ÎN MOMENTUL ÎN CARE ÎI ȚINE O PRELEGERE TÂNĂRULUI DESPRE MĂREȚIA EPOCII MEDIEVALE ȘI TOTODATĂ DĂ DOVADĂ DE GRIJĂ FAȚĂ DE TÂNĂR ALEGÂND SĂ ÎMPĂRTĂȘEASCĂ O ADEVĂRATĂ LECȚIE DE ISTORIE.

Probă scrisă la limba şi literatura română Testul 4 Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

 1. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă opiniile celor din jur influențează sau nu înțelegerea realității, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din textul Povestind despre atunci de Monica Pillat şi Barbu Cioculescu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte – utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea, respectarea numărului minim de cuvinte. 6 puncte

În vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus.

Opinia reprezintă o perspectivă subiectivă emisă de un individ. Consider că înțelegerea realității poate fi filtrată în funcție de opiniile unor persoane avizate. În primul rând, o persoană poate avea o părere neconformă despre un anumit fapt.

În fragmentul, suport Barbu Cioculescu înțelege altfel realitatea unei perioade istorice după discuția pe care o are în tramvai cu marele poet Ion Barbu.
În al doilea rând o persoana avizată îți poate modifica complet perspectiva realității prin opinia lui. De exemplu un părinte care a trecut prin experiențe, prin opinia sa, contribuie la formarea unei perspective asupra realității,

În concluzie prin argumentele evidentiate se demonstrează validitatea ipotezei.

Fiecare persoana își are propria realitate dar ea este conturată de cumulul altor realități.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *