Rezolvare test 2 de antrenament 01.03.2021 Bacalaureat română (repere)

Examenul național de bacalaureat 2021 Proba E. a)

Limba şi literatura română

 

·   Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

 • Timpul de lucru efectiv este de trei

 

 

Testul 2

 

SUBIECTUL I                                                                                                                            (50 de puncte)

Citeşte următorul fragment:

Și azi… minunată îmi apare în memorie mahalaua copilăriei…

Din curtea noastră lungă și plină de flori alese, cu pomi roditori și boltă bogată de viță, se auzea vara vocea duioasă și cristalină a mamei:… „Dă fuga, Emilică, până în Capul Podului, că îmi trebuie o… lămâie!” Și cât ai clipi din ochi eram înapoi.

Deși încă de pe vremea copilăriei mele era oficial înlocuită cu aceea de Piața Victoriei, denumirea veche de Capul Podului era încă pe buzele tuturor, chiar și ale copiilor: „Ce tramvai (cu cai, bineînțeles) trebuie să iau să ajung la Capul Podului?” sau: „Birjar! Vrei să mă duci până la Capul Podului?”. Îmi amintesc bine, la numai câteva case de aceea a părinților, curtea enormă cu fântână mare la mijloc, cu grajduri adăpostind cai frumoși trăpași*, ce-i înhămau la trăsuri elegante cu roți de cauciuc sau la cupeuri scumpe; iar în timpul iernii, la sănii, îmbrăcați în valtrapuri* dantelate și împodobite cu zurgălăi, care alunecau pe luciul zăpezii pe tot întinsul Șoselei Kiseleff, într-o goană nebună, ce făcea să te crezi într-o lume de basm… Basmul acesta ținea cam cinci luni, căci pe atunci numai soarele primăverii topea zăpada. […]

Odată cu începerea zilelor frumoase ale primăverii anului 1910 m-am asociat și eu cu băieții care iubeau gimnastica și sportul, cutreierând împreună Șoseaua Kiseleff în lung și lat, cale de trei kilometri, de la Capul Podului până la Hipodrom (sau cum s-ar spune azi: din Piața Victoriei la Casa Scânteii).

În Amintiri am arătat pe larg că nu m-am bucurat în copilărie de o sănătate de invidiat, ba dimpotrivă. Slab la trup și bolnăvicios, mai toate bolile s-au ținut lanț de capul meu… până într-o zi, când am luat singur hotărârea să devin sănătos, voinic, ager, curajos, lat în spate și cu mușchii armonios dezvoltați.

Primul sport ce l-am practicat de copil a fost înotul. Pentru aceasta, mergeam la Băneasa, la locul numit „Pânzărese” – așa i se spunea atunci porțiunii cu apă curată – unde puteai înota […].

De mare prestigiu se bucura pe vremea când eram copil frumosul joc al oinei. Sfârșitul fiecărui an școlar era sărbătorit cu un mare concurs între toate liceele țării. El se desfășura tot pe Șoseaua Kiseleff, pe terenul unde se găsește astăzi Institutul de geofizică aplicată. În anii următori, concursul se ținea în Parcul național, chiar la intrarea unde se află astăzi Expoziția. Jocul nu era brutal, fiind mai degrabă folositor tinerilor. Le dezvolta abilitatea de apărare, fuga, agilitatea și forța de a bate și de a arunca mingea, care era foarte tare, fiind plină cu păr de cal. De mărime potrivită, puteai să o ții în palmă și să o arunci spre a nimeri pe adversar, care trebuia să se ferească de lovitură sau să o prindă. Întreaga acrobație a apărării declanșa entuziasmul mulțimii ce asista la joc. Mâinile scrântite și degetele umflate și întoarse constituiau însă riscul de care nu scăpa niciunul dintre jucători. Am practicat cu plăcere acest sport.

Emil Marinescu, La Capul Podului – La început de veac…, în vol. Portrete și siluete din lumea operei

 

*trăpaș – (la plural) nume generic dat raselor de cai specializați pentru o mare viteză la trap

*valtrap – pătură, împodobită cu diverse cusături, care se pune pe spinarea calului, sub șa

A.   Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

 1. Indică sensul din text al secvenței cât ai clipi din 6 puncte
 2. Menționează vechea denumire a Pieței Victoriei, utilizând informaţiile din textul 6 puncte
 3. Precizează modul în care era marcat sfârșitul de an școlar în copilăria autorului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul 6 puncte
 4. Explică motivul pentru care autorul a început să facă 6 puncte
 5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, imaginea iernii păstrate în memoria autorului, aşa cum reiese din textul dat

 

Rezolvare

 1. Sensul secvenței dat marchează rapiditatea copilului.
 2. Vechea denumirea a Pieței Victoriei era Capul Podului.
 3. Sfârșitul anului școlar era marcat de un concurs de oină.  Sfârșitul fiecărui an școlar era sărbătorit cu un mare concurs între toate liceele țării
 4. Autorul începe să facă sport deoarece dorea să devină sănătos.
 5.  Așa cum reiese din textul dat,  autorul asemăna iarna cu un basm, care se desfășura pe o perioadă de 5 luni. El își readuce aminte de caii care alunecau într-o goană nebună pe șoseaua Kiseleff.

 

 

Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă decizia de a practica un sport este influențată sau nu de riscurile pe care acesta le implică, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din textul La Capul Podului – La început de .. de Emil Marinescu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

 • formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
 • utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea, respectarea numărului minim de 6 puncte

În vederea acordării punctajului, textul trebuie să dezvolte subiectul propus.

 

Sportul reprezintă o activitate care are efecte benefice asupra organismului uman. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au dedus importanța sportului. Latinii au dezvoltat sintagma Mens sana in corpore sano pentru a marca relația dintre strânsă dintre trup și psihic. Consider că un sport implică anumite riscuri.

În primul rând, sportul este o activitate cu multe beneficii. Mereu există un risc în momentul în care un invid începe să îl practice. Așa cum se observă din textul suport, autorul ducea o viață foarte bolnăvicioasă. Pentru a își modifica existența ia decizia de a se dedica sportului. De asemenea el descrie un episod în care practica sportul național, oina. Acest joc era folositor tinerilor, deoarece dezvolta anumite abilități. Riscurile fiind asumate, autorul beneficiază de efectele sportului precum: mușchii dezviltați armonios.

În al doilea rând, un sport te scoate din zona de confort și te poate propulsa spre modificarea totală a vieții. De exemplu, cineva care în copilărie este lovit se hotărește să practice boxul. Odată ce își asumă riscul de a se alege cu tot felul de răni, el poate evolua. Persverând poate ajunge un sportiv de performanță, viața lui fiind complet diferită.

În concluzie, practicarea unui sport presupune punerea în balanță a unor riscuri. Multiplele efecte benefice ale sportului contracarează riscurile negative generate de practicarea acestuia.

 

 

Te așteptăm pe youtube

https://www.youtube.com/channel/UCmN5dZr6vLSl99AAJWlR1jg

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *