Ion Agârbiceanu- Arhanghelii- Perspectiva narativă

Ion Agârbiceanu- Arhanghelii- Perspectiva narativă

 

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.

Bufnind pe nări, țâșnind fuioare lungi de aburi, trenul se opri înaintea peronului. Câteva clipe nu se mai
putu vedea decât o mare învălmășeală de oameni și de geamantane. Spre norocul lui, Vasile Murășanu
ajunse într-un vagon în care erau tot străini. Un loc mai era liber, dar Vasile nu intră, ci rămase pe coridorul vagonului. O clipă se gândi să se coboare, să cerceteze unde este vreun coleg de-al lui, dar nu se putu hotărî, de teama să nu scape trenul. […]
Nici nu avu vreme să se gândească mult, se auzi un fluierat prelung, și trenul porni. Vasile Murășanu
avu o tresărire de adâncă bucurie, de plăcere: mergea acasă! Era trecut de douăzeci și trei de ani, adeseori în ceasurile de studiu își făcuse planuri serioase, bărbătești, – credea el, – asupra viitorului, și, totuși, bucuria ce-o simți acum era copilărească, dulce, ușoară, ca o alintare. Gara, casele din oraș, stâlpii de telegraf zburau în urma lui, și el simțea, ușor, deliciul apropierii de casa părintească. Căci în clipa dintâi el nu se gândea decât la ai lui, la părinți, la cele două surori mari, la frățiorul mai mic, la casa, la curtea, la grădina lor. Și la gândul că le va revedea în curând, o căldură, o moleșire plăcută i se răspândeau în tot trupul, ca și când ar fi fost iarăși băiat de șase ani și ar fi adormit în mângâierile mamei, care și-ar fi purtat domol
degetele prin părul lui.
Ion Agârbiceanu, Arhanghelii

 

Perspectiva narativă reprezintă unghiul din care  naratorul relatatează evenimentele expuse. În fragmentul suport extras din Ion Agârbiceanu intitulat Arhanghelii perspectiva narativă este obiectivă. Instanța narativă adoptă un unghi de expunere marcat de prezenta verbelor la persoana a iii-a. În centrul narațiunii se află protagonistul Vasile Murășanu surpins în călătorie spre satul natal. Naratorul fiind omniscient prezintă stările sufletești ale personajului principal. Focalizarea este externă, naratorul nefiind implicat afectiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *