Evaluare Națională-Recapitulare exercițiul 6 B-Funcții sintactice

Cerința numărul 6 însumează cunoașterea noțiunilor morfo-sintaxă. Elevul are de alcătuit în principiu două propoziții în care anumite valori morfologice trebuie să îndeplinească diverse funcții sintactice. În acest articol voi prezenta cerințele regăsite frecvent în testele de antrenament cât și o parte teoretică succintă. Mai multe noțiuni teoretice se regăsesc în ghidul pentru Evaluarea Națională.

 

 

Aici totodată trebuie cunoscute tipurile de enunțuri. Enunțul asertiv marchează o constatare, enunțul exclamativ conturează o suită de emoții în timp ce enunțul imperativ arată o poruncă.

Subiectul- parte de propoziție principală care arată cine face acțiunea dacă determină un predicat verbal, iar dacă verbul este copulativ atunci  prezintă o anumită caracteristică exprimată de numele predicativ. Răspunde la întrebările, cine, ce? Poate fin exprimat prin: substantiv, numeral, pronume, verb la formă verbală nepersonală, interjecție.

 

Predicatul- parte de propoziție principală care  indică ce facecine este, ce estecum este subiectul. Se exprimă prin verb predicativ, locuțiune verbală, intejecție predicativă.

Numele predicativ- Numele predicativ este partea componentă a predicatului nominal (verb copulativ )care califică (ce este, cum este), clasifică (clasa de obiecte) și identifică subiectul (cine este). Poate fi exprimat prin : substantiv, adjectiv, numeral, pronume, verbe la forme verbale nepersonale, interjecție, adverbe

Complement direct- arată asupra cui se răsfrânge în mod direct acțiunea. Răspunde la întrebările pe cine, ce. Îl regăsim în cazurile acuzativ și se exprimă prin : substantiv, numeral, pronume, formă verbală nepersonală.

Complementul indirect -arată asupra cui se răsfrange acțiunea în mod indirect. Determină un verb și îl regăsim doar în cazul dativ, răspunde la întrebarea cui. Se exprimă prin: substantiv, numeral, pronume, formă verbală nepersonală.

Complementul prepozițional: este partea de vorbire secundară care se regăsește în cazurile acuzativ și genitiv și determină un verb, locuțiune verbală, adverb, adjectiv, interjecție. Complementul prepozițional răspunde la întrebările la cine, la ce, despre cine, despre ce în cazul acuzativ. Răspunde la întrebările impotriva cui, contra cui, asupra cui în cazul genitiv.

Atribut: determină un substantiv, sau substituent,  răspunde la întrebările care, ce fel de, a cui, al cui, ale cui și se exprimă  prin: substantiv adjectiv  numeral pronume verb la formă verbală nepersonală

Circumstanțiale de loc, de timp, de mod, de scop, etc

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *