Evaluare Naționala 2024-Fișă de lucru rezolvată-Gramatică

 

Fisa de lucru

  1. Identifică semivocalele din următoarele cuvinte: două, conviețuirea.

    Semivocale: u, i, e

.Fac parte din același câmp lexical toate cuvintele din seria:

a) basm, pajuri, zmei, vânt

b) vatră, inimă, fată, poveste

c) socializare, economică, politică, origine

d) căsătorie, soți, părinți, tată X

2.Transcrie din fragmentul de mai jos trei substantive aflate în cazuri diferite, pe care le vei preciza:

Pe malul apei se-mpletesc

Cărări ce duc la moară

Acolo mamă te zǎresc,

Pe tine-ntr-o cǎscioară!”

apei-genitiv

malul-acuzativ

mam[-vocativ

3.Sunt derivate toate cuvintele din seria:

a) dulceată, tainică,comunicare,cultural X

b) dulceată, fereastră,deodată, negrele

c) dezvoltă, limbajul, interacțiunea, lectura

d) lacul, procesul, necesită, preocupare

.

4. Transcrie din fragmentul de mai jos trei substantive cu funcții sintactice diferite, pe care le vei preciza: ,Lectura nu are reguli concrete. Ea permite cititorilor să îsi creeze propriile interpretări.”

Lectura-subiect

cititorilor-complement indirect

reguli-complement direct

5. Alcătuiește un enunț asertiv în care forma verbală nepersonală ,a ajuta” să aibă funcția sintactică de subiect

Este greu a ajuta nevoiasii.

6. Identifică semivocalele din următoarele cuvinte: tǎiată, numeroase.

I, o

7. Sunt formate prin conversiune toate cuvintele din seria:

a) diferit, modificări, incongruentă, încredere

b) alunecare, înaintare, deprins, picioare

c)preocupat, imagine, sa, devine

d) acoperită, tǎiată, mersul, înaintea X

8. Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul ,valuri” să aibă funcția sintactică de subiect

Valurile sunt periculoase.

9. Fac parte din același câmp lexical toate cuvintele din seria:

a) dragoste, bucurie, întâmplare, mirare

b) fericire, oase, fluviu, îmbrățișare

c) culori, stări, cântece, stele

d) teamă, supărare, ironie, compătimire X

10. Transformă construcția pasivă din următorul enunț într-o construcție activă: ,Ele sunt însoțite întotdeauna de reacții fiziologice în corp”.

Corpul este intotdeauna insotit de reactii fiziologice.

11. Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul ,emoții” să aibă funcția sintactică de complement prepozițional

Mama vrea să vorbim despre emoții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *