Evaluare Națională-Recapitulare subiectul 2

 

 

Subiectul 2 din cadrul Evaluării Naționale presupune redactarea unui tip de text. Elevii pot întalni o suită de posibilități. Vom discuta despre ele și vom oferi și câteva repere de abordare:

 

Scriere narativă: Acest tip de text apelează la capacitatea elevului de a își imagina o serie de evenimente. Cerința va oferi reperele necesare pe care elevului trebuie să le respecte. De asemenea, e posibil ca această cerință să vizeze și respectarea unor tipare textuale pentru descrierea, dialogul. Este foarte important să fie respectată structura unui text narativ: introducere, cuprins, încheiere.

Rezumat: Această scriere presupune relatarea pe scurt a evenimentelor din textul suport. Este necesar ca dialogul să fie transformat în vorbire indirectă, să fie respectate succesiunile temporare din text și să utilizăm de preferat perfectul compus. Utilizăm doar persoana a iii-a.

Jurnal- Această scriere implică capacitatea unui elev de a se confesa. Jurnalul este o scriere care implică subiectivitate. Informațiile despre dată vor fi comunicate în cerință. Data, locația, se inserează sus în dreapta. Nu este necesară utilizarea formulei, dragă jurnalule.

Scrisoarea- Această cerință implică respectarea structurii unei scrisori. Data și locația este furnizată în cerință. Totodată este posibil ca cerința să impună respectarea unui tipar textual. De exemplu să fie inserată o secvență descriptivă sau narativă.

Mesajul unui text liric- O cerință care implică capacitatea elevului de a analiza un text liric. Aici se va identifica tema poeziei. Reamintim, tema se referă la un aspect general regăsit în text. De asemenea se vor identifica două figuri de stil, care vor fi analizate. Direcțiile de realizare a subiectului  sunt furnizate de cerință.

Caracterizare– În cadrul unui text epic sau dramatic, ne punem întâlni cu această cerință. Aici trebuie identificat personajul central și precizate două informații despre personaj. Aici informațiile diferă în funcție de text. De asemenea, identificăm tipul de caracterizare, directă sau indirectă și ne raportăm la fragmentul suport.

E-mail

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *