Conversiunea

Conversiunea sau schimbarea valorii gramaticale este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi trecând de la o parte de vorbire la alta.
Cuvântul care își schimbă valoarea gramaticală nu își modifică forma, cum se întâmplă în cazul derivării (când unui cuvânt i se adaugă sufixe sau/și prefixe) sau al compunerii (unde cuvântului de bază i se alătură un alt cuvânt).
Din punct de vedere morfologic, cuvântul nou primește mărci flexionare specifice clasei la care a trecut, dacă aceasta este o clasă flexibilă. Dacă însă clasa în care a trecut este una neflexibilă, atunci cuvântul devine invariabil. Din punct de vedere sintactic, trecerea la o nouă parte de vorbire duce la preluarea funcțiilor sintactice specifice acesteia.
Prin conversiune, se pot obține:
  • substantive, provenite din adjective, din verbe la participiu, supin sau gerunziu, din adverbe, din pronume și din interjecții;
  • adjective, provenite din verbe la participiu sau gerunziu și din adverbe;
  • adverbe, provenite din adjective, din verbe la participiu și din substantive care denumesc anotimpuri, părțile zilei, zilele săptămânii;
  • prepoziții, provenite din adverbe, din substantive și din verbe la participiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *