Cum să învăț eseurile pentru Bacalaureatul la limba și literatura română 2023?

Eseurile de la subiectul 3 pot reprezenta pentru mulți o adevărată provocare, mai ales că internetul este plin de informații. O mare de informații, nu este mereu benefică, deoarece poate produce anumite efecte. Elevul nu mereu reusește să extragă ceea ce este necesar de pe internet pentru a își construi eseul. O altă problematică, este legată de modificarea structurii eseului din anul 2018. Pe internet găsim multe eseuri, care prezintă tema și viziunea despre operă. În conformitate cu noua cerință, trebuie să prezentăm particularitățile operei. Acest fapt implică, clar, o altă direcție de abordare, desigur, nu foarte îndepărtată de cerința clasică.

 

Pentru a realiza un eseu de succes, este necesară cunoașterea structurii eseului, aici intervine desigur baremul, care este pus la dispoziție tuturor. Ne vom axa asupra unui eseu de tip particularități de construcție. Mai există și posibilitatea unui eseu în care să prezentăm particularitățile de construcție a unui personaj, dar ne vom ocupa de acest subiect cu altă ocazie.Pentru a vedea ce trebuie să conțină un eseu, vom apela la baremul din anul 2021 sesiunea din vară, când elevii de la real au avut de realizat un eseu în care să prezintă particularitățile unei nuvele.

 

Conţinut – 18 puncte
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică 6 puncte- Observăm cu primim un total de 6 puncte pentru aceste aspecte. Pentru a le obține trebuie să precizăm următoarele informații:
• precizarea perioadei, a curentului cultural/literar sau a orientării tematice – 2 puncte-realism
• numirea a două trăsături ale perioadei, ale curentului cultural/literar sau ale orientării
tematice precizate – 2 x 1 punct = 2 puncte-
• evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea nuvelei – 2 x 1 punct = 2 puncte
– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema nuvelei studiate 6 puncte
• precizarea temei – 2 puncte;
• câte 2 puncte pentru comentarea oricăror două episoade/secvențe relevante pentru tema nuvelei
(comentarea adecvată – 2 puncte/simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare
– 1 punct) – 2 x 2 puncte = 4 puncte
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi/sau de limbaj,
semnificative pentru nuvela studiată 2 x 3 puncte = 6 puncte
• analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru nuvela studiată – 3 puncte/
analiza fiecărui element ales, fără justificarea relevanței – 2 puncte/abordarea schematică, fără
justificarea relevanței – 1 punct
Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante –
3 puncte/relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi
parţial relevante – 2 puncte/schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0 – 1 greșeli – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
− punctuaţia (0 – 1 greșeli – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte
şi să dezvolte subiectul propus

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *