Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice- Tudor Arghezi- Sus

Comentează textul de mai jos, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Bagă de seamă, omule de carne,
Că umblă orice zi să te răstoarne,
Că orice oră umblă să te frîngă.
Dar lacrima durută nu ți-o lăsa să plîngă.
Ia seama bine, somn să nu te fure,
Nu te opri, înalță-te vulture.
Ajunge o secundă să șovăi. Chiar de azi
Ai și-nceput să şchioapeţi și să cazi.
Neadormit și teafăr se cuvine
S-arunci și trîndăvia ispitei de la tine.
Primejdia s-o cauți de-a dreptul, într-adins.
Nu te lăsa de semeni și timp rănit și-nvins.
Cu traista-n spinare, cu cîinele tău, leul,
Dă luptă nentreruptă cu ceasul rău și greul.
Călătorind de-a pururi prin zări și peste zare,
Să nu te afle viața culcat, dar în picioare.

 

Ideea poetică reprezintă mesajul central al textului, iar mijloacele artistice unesc totalitatea de elemente menite să contureze mesajul expus. În opera lirică intitulată Sus redactată de poetul Tudor Arghezi se identifică raportul dintre ființa umană și tenebroasa existență. Lirismul este de tip adresat, iar eul liric transmite un mesaj menit să îl facă conștient pe cititor de puterea pe care o are în sine. Ființa umană este supusă efemerității, lupta cu viața este una permanentă, dar omul trebuie să fie puternic, să fie mereu vigilent. (Bagă de seamă, omule de carne,
Că umblă orice zi să te răstoarne,)  Prin intermediul epitetului trandavia ispitei, eul liric punctează tentațiile generate de lene, care îl îndepărtează pe om de propriul destin. Poezia este una modernă în care eul liric prezintă drama omului aflat într-o permanentă goană în viață.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *