Rezolvare test 14 de antrenament- B- Evaluare Națională

Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Conțin diftong toate cuvintele din seria:

a) „caiet”, „plăcea”.
b) „înduioşat”, „lucioase”. X
c) „nevoie”, „inspiraţia”.
d) „scriam”, „teorie”.

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Seria care conține doar cuvinte compuse este:
a) „dumnealui”, „altceva”. X
b) „cenuşiu”, „bucăţelele”.
c) „dumneavoastră”, „strămoş”.
d) „portocalie”, „câteodată”.

3. Rescrie enunțul „În ciuda eforturilor, aduce tot cu o oaie, pentru că am uitat să-i pun urechile”, înlocuind cuvintele „eforturilor” și „am uitat” cu sinonimele potrivite.

 

În ciuda strădaniei, aduce tot cu o oaie, pentru că am omis să-i pun urechile.

4. Selectează, din fragmentul următor, trei substantive aflate în cazuri diferite, pe care le vei preciza: „ Vă
las să-l descoperiți pe Alex Moldovan, autorul cărților pentru copii […], care o au ca protagonistă pe
poznașa Olguța, personajul meu preferat cu câțiva ani în urmă.”

pentru copii- cazul acuzativ

autorul- nominativ

cărților- genitiv

 

5. Transcrie propozițiile subordonate din fraza următoare, precizând felul lor: „Schimbând câteva mesaje pe Facebook, mi-am dat seama că este o persoană foarte deschisă, dornică să-i ajute pe ceilalți, în special
pe tinerii care sunt pasionați de literatură, lectură, scris.” 6 puncte

 

două completive prepoziționale și o atributivă.

6. Alcătuiește o propoziție afirmativă, în care adjectivul „creativ” să fie nume predicativ (a) și o propoziție negativă, în care substantivul „scriitor” să aibă funcția sintactică de atribut (b).

Andrei este creativ.

Viața de scriitor nu este interesantă.

7. Enunțurile următoare reprezintă mesajul unui copil către prietenul său. Completează spațiile libere cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze. 6 puncte
La întâlnirea cu Alex Moldovan, ___obținuseși__________________(a obţine, mai-mult-ca-perfect, persoana
a II-a, singular) un autograf şi ai vrut şi tu __să devii_________________(a deveni, conjunctiv, prezent, persoana
a II-a, singular) scriitor. Visai un roman cu ___optsprezece_____________________________ (18, cu litere) capitole,
în care______________ar încăpea_____________(a încăpea, condiţional-optativ, prezent, persoana a III-a) cele
două feţe ______ale monedei___________________________ (monedă, genitiv, singular), binele și răul.
SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)
Redactează un text, de cel puțin 150 de cuvinte, în care prezinți cum ai ajutat pe cineva, incluzând o
secvență narativă, una dialogată și una descriptivă.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *