Rolul notațiilor autorului- George Mihail-Zamfirescu, Idolul și Ion Anapoda

https://voxvalachorum.ro/ghid-pentru-bacalaureat-vox-valachorum/ eseuri bacalaureat de 10

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                             (10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul dat.

ACTUL I

În întuneric creste lumina unui felinar, pe o stradă liniçtită çi departe de centrul oraçului mare și frumos.

Afară, firește, e un început vremelnic, dar cuminte de iarnă, pentru că – prin fereastră – se văd, în lumina felinarului, cum cad fulgi mari de zăpadă. Poate să treacă pe stradă un automobil sau să se audă glasul în fugă al unui vânzător de ziare de după-amiază. Un ceasornic de edificiu undeva, în apropiere sau o pendulă, în casă, anunță ora opt. Ușa din ultimul plan a fost deschisă și în antreu e aprinsă lumina.

Ion, care a venit de afară, își dezbracă și pune paltonul – odată cu pălăria, după ce i-a scuturat zăpada de pe boruri – în cuier. În urmă intră în scenă, atent să nu facă zgomot, caută o clipă comutatorul çi, după ce l-a întors, tot aça de atent porneçte în vârful picioarelor spre camera lui, care e în stânga primului plan. Omul are un patefon în mână și câteva plăci abia atunci cumpărate de la magazin și – din nefericire pentru el – a uitat să-și lase galoșii, plini de lapovița de pe străzi, în antreu. […]

SCENA I ION, FROSA

În trecere, atent cum merge nu facă zgomot, Ion lovește, cu patefonul, mescioara de sub panoplie. […] A încremenit așa, speriat çi în egală măsură îndurerat, cu ochii la plăcile de sub picioare çi cu mâna pe vasul de pe mescioară. FROSA (i se aude glasul, din camera stăpânei): Ce-i, cine-i acolo? (Privește în scenă, după o clipă, numai capul scos prin deschizătura uçii. Speriată la început, are acum un gest de liniçtire, dar çi de ciudă că și-a făcut spaimă din întuneric.)

George Mihail-Zamfirescu, Idolul si Ion Anapoda

Indicațiile scenice reprezintă o particularitate a genului dramatic menite să furnizeze diverse informații care să contureze lumea textului. În fragmentul extras din Idolul si Ion Anapoda se observă diverse roluri ale indicațiilor scenice. Un prim aspect este conturat de prezentarea reperelor spațio-temporale: Înîntuneric creste lumina unui felinar,pe o stradă liniștită și departe de centrul oraçului mare și frumos. 

Un al doilea reper este marcat de prezentarea gesturilor personajelor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *