Text argumentativ- dacă studiul limbilor străine reprezintă sau nu un avantaj în formarea tinerilor

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă studiul limbilor străine
reprezintă sau nu un avantaj în formarea tinerilor, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Amintiri de Radu Rosetti, cât și la experiența personală sau culturală.

 

Costache Negri era unul din bărbaţii cei mai frumoşi ai ţării. De o statură de urieş, avea corpul unui
Hercule şi un cap de o rară şi bărbătească frumuseţă. Părul îi era negru, bogat şi ondulat, fruntea puternică, ochii mari, negri, luminoşi, vii, dar de nespusă blândeţă, cu o expresiune de mare bunătate, sprâncene negre, lungi şi bine hrănite, un nas puţin încovoiat şi o gură frumoasă cu buze rumene şi pline: purta barba întreagă, lungă şi lată. Înfăţoşarea lui era impunătoare, dar te simţeai atras spre el prin impresiunea de blândeţă şi de bunătate ce o făcea de la primul aspect. […]
Costache Negri îşi făcuse primele studii în ţară, cu un didascalos* grec, pe urmă în pensionatul lui
Cuénin, plecă apoi în Franţa, unde, dacă nu urmă cursuri regulate, îşi însuşi, mai ales prin cetire, o bogată cultură, fiind de firea lui foarte dornic de învăţătură şi interesându-se nu numai de literatură şi de istorie, dar şi
de chestiuni ştiinţifice, avea mai multe cunoştinţi decât mulţi posesori de diplome, dar era de o rară modestie.Făcu în tinereţe mai multe călătorii în Italia, ţară pe care o iubea foarte şi din care adusese o colecţie detablouri de valoare. Avea talent pentru poezie, ne-au rămas de la el mai multe piese de versuri, cele maimulte cu subiect patriotic, care arată uşurinţă de versificare, o mare iubire de ţară şi de neam şi un viu simţ al   frumuseţilor naturii.

Familia Negri, cu toată originea ei grecească, se distingea din tinereţe prin patriotismul ei
înflăcărat şi dezinteresat. Pe când, în cele mai multe din familiile noastre boiereşti, limba grecească fusese înlocuită, în al doilea sfert al veacului, prin acea franceză, am auzit totdeauna pe Negri şi pe surorile lui întrebuinţând între dânşii numai limba românească şi, după cât ştiu, surorile n-au învăţat limba grecească ş inumai o înţelegeau puţin, fiindcă, în copilăria lor, fiind vorbită pretutindeni, au prins câte ceva dintr-însa mulţămit uşurinţii cu care copiii îndeobşte se familiarizează cu înţelesul limbilor ce le aud vorbindu-seîmprejurul lor. Costache Negri însă vorbea din tinereţe limbile greacă modernă, franceză, germană şi italiană, iar în timpul şederilor sale prelungite în Constantinopol îşi însuşise şi cunoştinţa limbei turce.

Franceza lui era nu numai foarte corectă, dar chiar de o rară eleganţă. Mai posed scrisori franceze adresate de el tatei încă înainte de 1850, scrise cu marea, frumoasa şi bărbăteasca lui scriere, atât de caracteristică unei firi bune, generoase şi artistice

 

 

Limba străină reprezintă un pașaport, care permite  călătoria în nucleul altor culturi. O limbă străină învațată are efecte de natură cognitivă.  A studia o limbă nouă are efecte deosebite în formarea tinerilor, deoarece oferă un palier larg de beneficii atât profesionale cât și intelectuale.

Un prim argument menit să susțină ipoteza este raportat la fragmentul suport. A studia o limbă străină oferă prestanță. Costache Negri era un avid vorbitor de limbi străine, el cunoaștea italiană, greacă, franceza și germană. El se remarca prin practicarea unei  franceze  foarte corecte, care  marca firea sa artistică.

Un al doilea argument este reprezentat de propria-mi experiență. A cunoaște doar limba maternă prespune limitare. În prezent prin intermediul globalizării engleza a devenit o limbă care permite o serie mare de deschideri. Foarte multe companii impun cunoașterea limbilor străine. A vorbi mai multe limbi oferă posibilitatea de a avea acces la o serie de informații autentice și de a putea socializa cu persoane din alte țări. De exemplu, prin traduceri de foarte multe ori se pierde bogăția unui text. Un tânăr cunoscător de limbi străine este mai bogat spiritual.

În concluzie a studia limbile străine reprezintă un avantaj în formarea tinerilor.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *