Subiectul 2 Bacalaureat-Lucia Demetrius, Trei generaţii

 

Lucia Demetrius, Trei generaţii

 

 

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul de mai jos.
ACTUL I
Scena se petrece în anul 1896. Decorul: salonul unor oameni cu stare din vremea aceea. Un pian, un
palmier în hârdău*. În dreptul ferestrelor cu draperii de catifea cu ciucuri, fotolii, canapea; pe masă, fructieră
cu cărți de vizită. […] Pe pereți, două portrete de familie, în ramă de bronz şi pluş. O oglindă cu ramă grea și
înflorată. Pe pian, o clepsidră. […] Stânga, ușă, în dreapta, două uşi.
SCENA 1
RUXANDRA, SULTANA
RUXANDRA (cu spatele la sală, cântă la pian. E îmbrăcată си о bluzӑ сu dantele, сu mânecă lungă şi o fustă
creață la spate, peste un mic turnel, cordon lat. Părul strâns în coc și lăsat pe frunte. Reia mereu același
exercițiu. Întoarce clepsidra și exersează iar).
SULTANA (în fotoliu, croșetează. La brâu are un mănunchi mare de chei): Opt şi cu patru doisprezece.
RUXANDRA (se întrerupe): Poftim?
SULTANA: Am spus: opt şi cu patru, doisprezece.
RUXANDRA (dă din cap și exersează iar)
(Pe stradă răsună un trap de cal și zgomot de trăsură.)
Lucia Demetrius, Trei generaţii

 

Notațiile autorului reprezintă o particularitate a genului dramatic. Finalitatea lor este de a oferi o suită de informații utile regizorului, actorilor, cititorilor. În fragmentul extras din opera dramatică Trei generații de Lucia Demetrius se identifică diverse meniri ale indicațiilor scenice. Un prim aspect relevant denotat de indicațiile dramaturgului sunt informațiile despre decorul scenei numărulul 1 Decorul: salonul unor oameni cu stare din vremea aceea. Pe de altă parte indicațiile scenice furnizează detalii de natură vestimentară, RUXANDRA (cu spatele la sală, cântă la pian. E îmbrăcată си о bluzӑ сu dantele.

Vă aștept pe:

https://www.facebook.com/voipromova

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *